RIKTLINJER FÖR SAMARBETE

AGENDA 2030, för tillsammans blir vi målmedvetna och minskar CO2-utsläpp!

Vill du veta mer om FNs Globala mål och Agenda 2030?

f47ad0555a644a2da740cac1a45a7049_Open-Xc
5624418a3c4e4c09b230a54a74c405cb_Open-Xc
8d8a113707584e3d913e4fb915c08976_Open-Xc
96744dfdf82d48b1a3489da672a798be_Open-Xc
e3e480d8c6374ed99e669257a6b5b02c_Open-Xc
2e6c3a2a2343484fa411f277ad7acf11_Open-Xc
2e6c3a2a2343484fa411f277ad7acf11_Open-Xc
4a92705443df49759cf51a583ec53506_Open-Xc
dbcf94688dce4c488e073c218d02830c_Open-Xc
60f26703cebe4b81bc46242388b56554_Open-Xc

© 2019 av Indu Trail AB